Inteligentní řízení vytápění pro hotely a administrativní budovy

Firma ADP dodává systém speciálně vytvořený pro řízení topení ve velkých objektech s nezávislými prostorami, jako jsou hotely, školy, administrativní budovy, nemocnice, tovární komplexy, apod. Kromě standardních funkcí jako je nastavení různých teplotních režimů pro různé prostory, kalendáře atd. je k dispozici možnost určení přístupových práv jednotlivých uživatelů k různým částem objektu.

Řídící systém je možné instalovat do nově projektovaných budov nebo jím doplnit stávající vytápění. Firma ADP nabízí zpracování na klíč, které zahrnuje provedení analýzy, zpracování projektové dokumentace, instalaci řídícího systému od řídící jednotky až po termoregulační hlavice a teplotní čidla, úpravy současného systému vytápění, instalaci a nastavení ovládacího softwaru a zaškolení obsluhy.

Přínosy inteligentního řízení vytápění pro hotely a administrativní budovy

  • Nesoučasné vytápění – řízení tepelné pohody nezávisle ve všech prostorách budovy a to v zimních i letních měsících.
  • Řízení zdrojů – optimální využití kotlů a chladících jednotek, jejich rovnoměrné opotřebení s minimálními náklady a díky ekonomickému hospodaření s teplem i zajištění delší životnosti.
  • Spolehlivost a nezávislost – procesy ovládá řídící technologická jednotka Conpec nezávislá na počítačové síti. Vizualizační program na PC umožňuje komunikaci s procesorem, sběr dat a jejich zobrazení.
  • Jednoduché nastavení požadované teploty v místnosti proveditelné v rámci budovy i ze vzdáleného místa.
  • Možnost nastavení skupin místností řízené konkrétním uživatelem ze svého PC v rámci počítačové sítě. Uživatelé si sami nastaví a ve finále také zaplatí tepelnou pohodu na svém pracovišti.
  • Možnost sledování ekonomiky provozu jednotlivých uživatelů. Tato funkce dává nájemci do ruky prostředek, pomocí kterého může rozúčtovat náklady na topení podle spotřeby v rámci užívaného prostoru. Vyhodnocení historických dat rovněž poskytuje informace o tom, kde v  objektu uniká nejvíce tepla. Tímto způsobem lze např. identifikovat závady při realizaci stavby a dosáhnout rychlé a cílené nápravy.
  • Servis a údržba systému. Pravidelná údržba, kontrola, aktualizace software a update systému servisní organizací probíhá v objektu nebo pomocí Internetu ze vzdáleného pracoviště. Díky možnosti sledovat chod systému „on line“ lze předcházet závadám, či je rychle identifikovat. Systém např. udržuje v provozuschopném stavu všechny ventily a čerpadla po celý rok využitím funkce zvané Jogin.
  • Všechny zásahy obsluhy jsou monitorovány.
  • Úspory energie díky zavedení inteligentního řízení vedou ke snížení dosavadních nákladů na vytápění přibližně o třetinu a návratnost vložených prostředků je od tří do pěti let.

Další informace

Náhledy obrazovek programu pro řízení vytápění

Schéma kotelny hotelu Denisa se čtyřmi kotli a ohřevem TUV

Schéma kotelny

Nastavení teplot v pokojích

Recepční může jednoduchým způsobem nastavit teplotní režim pro jednotlivé pokoje dle požadavku hostů.

nastavení teplot v jednotlivých pokojích

Teplotní profily

Nastavené a snadno modifikovatelné teplotní profily pro různé prostory hotelu, např. recepce, jídelna, pokoje hostů atd.

nastavení teplotních profilů

Plán prostor v budově Střediska sociální prevence v Olomouci

Zobrazení prostor konkrétního uživatele s možností zvolit skupinu místností se stejným teplotním režimem. Tento režim nevylučuje možnost individuálního nastavení teploty v každé místnosti.

plán prostor administrativní budovy

Nastavení parametrů kotle

Ukázka tabulky v systému pro nastavení parametrů plynového kotle a ovládacích hlavic topení. provoz.

nastavení parametrů kotle

Kalendář

Kalendář nastavených teplot. V nejběžněji používaném týdenním režimu lze nastavit až na 3 měsíce dopředu plánovaný tepelný režim místností.

plánování vytápění
 

Kontakt

ADP CZ, a.s.
Na Groši 1344/5a
102 00 Praha 10
tel: +420 607 776 734
e-mail: info@adp.cz