Regulace topení + stávající tepelné zdroje + solární panely + tepelné čerpadlo

Optimální využití alternativních i klasických zdrojů energie a regulace topení v objektu. Vhodné pro rodinné domy, obytné domy, školy, rekreační objekty…

Řešení využívá stávající zdroje energie v objektu, doplněné o alternativní zdroje energie (např. tepelné čerpadlo a solární kolektory) doplněné o systém regulace tepelné pohody s následným snížením nákladů na topení a ohřev TUV až o 70 %.

Popis řešení

V jednotlivých místnostech objektu jsou instalována teplotní čidla a ovládací prvky ventilů radiátorů – rozdělovačů podlahového topení. V technické místnosti je umístěn rozvaděč s řídícím procesorem propojeným s PC, které zajišťuje vizualizaci a ovládání. Kromě teploty v místnostech je řízen i kotel s ohledem na rovnoměrné využití a minimální opotřebení. V objektu jsou instalovány alternativní zdroje energie. Optimální řízení všech zdrojů energie a tepelné pohody zajišťuje řídící procesor.

Řešení zahrnuje:

  • alternativní zdroje energie (soláry, tepelné čerpadlo)
  • ohřev TUV, případně i bazénu
  • řízení topení – centrální regulace topení, příp. klimatizace jednotlivých prostor objektu
  • sledování, archivaci a vyhodnocování energetické náročnosti, teplot, a dalších veličin
  • ovládání systému přes internet či mobilní telefon
 

Kontakt

ADP CZ, a.s.
Na Groši 1344/5a
102 00 Praha 10
tel: +420 607 776 734
e-mail: info@adp.cz