Inteligentní regulace vytápění pro hotely

Technický popis řešení

Viz také

Princip inteligentní regulace vytápění

Řešení je založeno na principu nesoučasného vytápění (IRC). Základní předností nesoučasného vytápění je nastavení individuálních teplot v každé místnosti objektu, nezávisle na okolních prostorách, na základě individuálního kalendáře.

Kalendář umožňuje pro každou místnost zvolit časový průběh nastavených teplot v průběhu dne tak, aby maximálně vyhovoval tepelné pohodě uživatelů a zároveň aby prostory nevytápěl v časech, kdy to není nutné. Řídící jednotka systému naměřené a nastavené hodnoty v jednotlivých místnostech porovnává, a na základě vyhodnocení těchto údajů ovládá zdroj tepelné energie – kotelnu.

Kotelna je ovládána tzv. inteligentním způsobem, nejde jen o zapínání a vypínání kotlů, ale vyhodnocení požadavků na počet současně spuštěných hořáků (v případě plynového vytápění), jejich cyklické přepínání z důvodu rovnoměrného opotřebování, a zahrnutí závislosti teploty ohřívané vody na vlivu vnějších teplot.

Celý systém přispěje především k výrazné úspoře nákladů na vytápění, podle charakteru objektu o 15 – 30%.

To však není jediná výhoda nesoučasné regulace. Systém přispívá rovněž ke zvýšení tepelné pohody uživatelů, umožňuje kontrolovat skutečnou spotřebu energie, podrobnou vizualizaci naměřených hodnot jednotlivých místností včetně historie a vyhodnocovacích grafů.

V neposlední řadě Inteligentní dům umožňuje elegantním způsobem měnit nastavené hodnoty prostřednictvím vizualizačního software na lokálním PC, případně je možno soustavu připojit k místní síti LAN nebo k internetu. Tím je docíleno možnosti dislokovaného řízení odkudkoliv.

Systém je možno doplnit o manuální elektronické regulátory, umožňující provádění změn nastavených hodnot přímo uživateli v jednotlivých místnostech, bez nutnosti spouštět vizualizační software. Změny provedené na regulátoru jsou zapisovány přímo do tabulek řídící počítačové jednotky a celý systém lze „naučit“ konkrétní místnosti řídit na základě požadavků uživatele.

Popis funkce nesoučasného vytápění objektu.

Rozvaděč kotelny je vybaven řídicím technologickým počítačem, který zajišťuje prostřednictvím vstupně-výstupních modulů a dalších regulačních komponent následující funkce systému:

  • Vyhodnocuje úroveň vytopení jednotlivých částí objektu
  • Vyhodnocuje vnější teplotní vlivy (venkovní teploty, teploty otopné vody na výstupu i zpátečce)
  • Na základě těchto informací optimalizuje chod kotelny, např. náběh jednotlivých hořáků kotlů a regulace teploty otopné vody. Počítač dále zpracovává naměřené údaje o teplotách v jednotlivých místnostech, porovnává je s hodnotami v tabulce, kterou má umístěnou v paměti. Na základě těchto údajů ovládá automatické ventily na jednotlivých topných tělesech.
  • Dále zajišťuje komunikaci s nadřazeným počítačem, komunikačním modulem a regulátory v jednotlivých místnostech.
  • Tyto prvky umožňují editovat, blokovat nebo přepínat hodnoty v tabulce vytápění.

Tabulka v podstatě obsahuje týdenní kalendář pro každou místnost objektu s možností nastavení až osmi časových cyklů v průběhu každého dne s různými teplotami. Pro použití v hotelech lze nastavit režim „host bydlí“ nebo „prázdný pokoj“. (Příklad: Pondělí: Ráno 8,00 zatopit na 23° C, v 10,00 utlumit na 19°C, v 16,00 přitopit na 21°C, v 18° na 23°C, ve 23,30 utlumit na 18°C)

Pomocí regulátoru v místnosti může uživatel nastavené hodnoty jednorázově změnit (Např. až do druhého dne do 18,00 top na 23°C), nebo hodnoty v tabulce změnit trvale, tj jednotlivé denní cykly přeprogramovat. Totéž je samozřejmě možno provést z nadřazeného počítače, který může být umístěn v objektu např. v recepci hotelu nebo kdekoliv mimo objekt, prostřednictvím něhož je zajištěna grafická vizualizace stavu celé soustavy, historie vytápění, historie provozních stavů a vlivů okolního prostředí. Možnost více úrovní přístupu (např. uživatel smí měnit nastavení tabulek teplot pouze v 2.NP objektu a to pouze od pátku do neděle, servisní technik naopak může zasahovat do tabulek equithermní regulace, do tabulek útlumových režimů a letního období apod.)

Pokud je soustava vybavena manuálními regulátory, lze celou soustavu uvést do poloautomatického režimu, to znamená, že ignoruje nastavení tabulek, a v každé místnosti si uživatel může trvale nastavit teplotu nepřetržitě jakou bude chtít. Soustavu lze přepnout i do zcela manuálního režimu, kdy je veškerá regulace omezena pouze na blokování kotlů, a regulace teplot v místnostech je dána pouze equithermní regulací v závislosti na teplotách vně objektu s nastavenou jedinou referenční teplotou v objektu (např. v každé místnosti 22°C).

Regulátory a elektronické termopohony ventilů jsou osazeny ve všech prostorách objektu. Ve společných prostorách chodeb a sociálního zařízení jsou instalovány termostatické hlavice s pevně nastavenou teplotou, jelikož vycházíme z předpokladu, pokud jsou správně temperovány kanceláře, a je tedy dán povel k odstavení kotelny, není třeba samostatně temperovat společné prostory.

Náhledy obrazovek programu pro řízení vytápění

Schéma kotelny hotelu Denisa se čtyřmi kotli a ohřevem TUV

schéma kotelny

Nastavení teplot v pokojích

Recepční může jednoduchým způsobem nastavit teplotní režim pro jednotlivé pokoje dle požadavku hostů.

nastavení teplot v jednotlivých pokojích

Teplotní profily

Nastavené a snadno modifikovatelné teplotní profily pro různé prostory hotelu, např. recepce, jídelna, pokoje hostů atd.

nastavení teplotních profilů
 

Kontakt

ADP CZ, a.s.
Na Groši 1344/5a
102 00 Praha 10
tel: +420 607 776 734
e-mail: info@adp.cz