Regulace vytápění pro rodinné a obytné domy

Pro již existující i teprve projektované rodinné a obytné domy nabízíme zpracování celkového řešení regulace vytápění, ohřevu TUV, ohřevu bazénu atp.

Systém dokáže využít všech dostupných nebo zvolených klasických (kotle) i alternativních (solární panely, tepelné čerpadlo) zdrojů energie, které vhodně kombinuje k vytápění, chlazení a ohřevu TUV. Cílem je vytvoření tepelné pohody, tedy optimální teploty v objektu a výrazné snížení nákladů na teplo. Významnou součástí nabízeného řešení je využití moderních informačních technologií, které mj. umožňuje vzdálené ovládání systému přes internet s možností provádět kontrolu, servis a údržbu systému. V konkrétní nabídce služeb a dodávek naleznete i řešení počítačových sítí, zabezpečení počítačových systémů pomocí firewallu a antivirová opatření.

Více informací o systému inteligentní regulace vytápění...

Řešení zahrnuje:

  • alternativní zdroje energie (soláry, tepelné čerpadlo)
  • klasický zdroj (kotel)
  • ohřev TUV, případně i bazénu
  • řízení tepelné pohody (centrální regulace teploty) – řízení vytápění příp. klimatizace jednotlivých prostor objektu
  • sledování, archivaci a vyhodnocování energetické náročnosti, teploty, a dalších veličin
  • ovládání systému přes internet či mobilní telefon

Náhledy obrazovek řídícího programu pro rodinný dům

Přehled a nastavení zdrojů tepla

zdroje tepla

Přehled spotřebičů

přehled spotřebičů

Přehled a regulace teploty v přízemí

teplota v přízemí
 

Kontakt

ADP CZ, a.s.
Na Groši 1344/5a
102 00 Praha 10
tel: +420 607 776 734
e-mail: info@adp.cz