Komentář k otázce „návratnost investic do řídících systémů vytápění pro hotely“.

Motto: Nejlepší reklamou Vašeho hotelu je spokojený host. Děláme něco pro to, aby se Váš host cítil dobře. Je toho jistě více, ale správné teplo ve správnou chvíli je pro pohodu nezbytné.

Energie využívaná k vytápění budov je surovina, jejíž cena se řídí pravidly trhu. Vzhledem k tomu, že spotřeba energie ve společnosti trvale stoupá a přírodní zdroje jsou omezené, lze očekávat i nadále trvalé zvyšování ceny energií. V souvislosti s ekologií i stoupajícími cenami se mění smýšlení lidí a energie se stává tématem, o kterém se více přemýšlí. Státy Evropské unie reagují dotacemi a celkovou podporou projektů, které snižují spotřebu energie, či energii ekologicky vyrábí. Mezi ně patří např. alternativní zdroje, nízkoenergetické domy nebo řídící systémy. Je třeba se zamyslet nad užitnou hodnotou realizovaných řešení a celkovým přínosem každého systému v širších souvislostech. Mezi taková řešení patří i „Inteligentní dům“.

Základním požadavkem na funkci Inteligentního domu aplikovaného v hotelu je zajištění řízené a plánované tepelné pohody v jednotlivých prostorách – tzv. nesoučasné vytápění (Individual Rooming Control). Jedná se o moderní, komfortní a elegantní řešení, které má zásadní dopad i na úsporu energie potřebné pro vytápění. Tato úspora představuje 15-30 % a závisí na obsazenosti hotelu a současném stavu a způsobu používání otopné soustavy. Pokud hotel nemá žádné řízení tepla, nerozlišujeme, zda pokoj je obsazen či nikoliv, radiátory mají nefunkční ventily a teplota v přetopených pokojích se reguluje větráním, může úspora dosáhnout až 40 %.

Faktor, který lze špatně finančně ohodnotit je tepelná pohoda „na míru“ v denních i nočních hodinách oceněná hosty, menší a rovnoměrné opotřebení technologie, způsob ovládání, možnost vzdáleného přístupu, kontroly či údržby nebo moderní trend využívání energie. Stejně jako dnes úspěšný člověk jezdí v automobilu s elektricky ovládanými okny, automatickou klimatizací, airbagy a dalšími bezpečnostními a ovládacími prvky, jejichž „ekonomickou návratnost“ nelze definovat, tak i moderně vybavený hotel by měl svým hostům nabízet vysoký komfort v řízení tepla. Inteligentní dům dokáže spojit vyšší kvalitu s úsporou energie, čímž se nepochybně stává dobrou investicí.

Ing. Petr Brůha
leden 2005

 

Kontakt

ADP CZ, a.s.
Na Groši 1344/5a
102 00 Praha 10
tel: +420 607 776 734
e-mail: info@adp.cz