Jak Inteligentní dům funguje

Inteligentní dům optimalizuje získávání a využití tepla k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. Ústředním prvkem sytému je řídící jednotka, která využívá ten zdroj tepla, který je právě nejvýhodnější. Pokud lze využít solární energii, zapne cirkulaci teplonosného média v solárních panelech a vodu v zásobníku ohřívá slunce, což uživatele stojí pouze energii na pohon čerpadla, která je zanedbatelná (cca 40 W). Nelze-li využít slunce, nebo je jeho síla nedostatečná, zapne se zemní čerpadlo.

Tepelné (zemní) čerpadlo využívá energii na prohánění teplonosného média vrtem, kde se médium ohřeje o 4 – 10 stupňů Celsia, a dále na provoz kompresoru, který dokáže pomocí stlačování a expanze plynu vytvořit teplotu 55 stupňů Celsia, která ohřívá vodu v zásobníku. Teplonosným médiem může být například kapalina, která je fyzikálními vlastnostmi podobná vodě, ale nemrzne (Solaren, kapaliny na bázi propylenglykolu). Zatímco solární energii je možné využít jen někdy, tepelné čerpadlo funguje většinu roku. Na jeho provoz je při dosažení stejného množství tepla potřeba asi třetina energie oproti elektrickému ohřevu, či jiné tradiční metodě, která vyrábí teplo pomocí kotle.

Rozdíl v ekonomičnosti lze vyjádřit pomocí topného faktoru, který je dán podílem výkonu a příkonu. Čím vyšší je jeho číslo, tím úspornější je tepelný zdroj. U solárních panelů činí topný faktor 12, u tepelných čerpadel 2.5 až 4.5, ale většinou 3, u kotlů 1. To znamená, že zatímco z alternativních zdrojů získáváme část energie „zadarmo“, z tradičních nikoliv.

Pokud v případě extrémně nepříznivých klimatických podmínek (hluboké mrazy – cca 14 dní v roce) nestačí na vytápění tepelné čerpadlo nebo pokud extrémně stoupne náročnost uživatele (odběr velkého množství TUV), je zapnut nejneekonomičtější zdroj: kotel (plynový, elektrický, na topný olej).

Řídící jednotka je ovládána pomocí programu instalovaného na PC s  operačním systémem Windows. Program umožňuje uživateli nejen nastavovat teploty různě v každém pokoji a v čase a pak sledovat jejich vývoj. Je tak např. možné nastavit, aby se v noci netopilo v obývacím pokoji, ale v sedm ráno již bylo zatopeno, po osmé se opět přestalo topit až do odpoledne a ve čtyři hodiny byla v místnosti opět pokojová teplota. Zaznamenané hodnoty také umožňují zjistit, kde přesně dochází k největším tepelným ztrátám. Další výhodou je možnost ovládání systému přes internet či přes síť GSM pomocí mobilního telefonu.

Kontakt

ADP CZ, a.s.
Na Groši 1344/5a
102 00 Praha 10
tel: +420 607 776 734
e-mail: info@adp.cz