Proč si pořídit Inteligentní dům?

Inteligentní dům je systém, který integruje nejmodernější technologie tak, aby z nich uživatel získal maximum. Skutečný přínos inteligentního domu není v samotném využití alternativních zdrojů energie či možnosti nastavení topného režimu, ale v integraci těchto prvků tak, aby bylo dosaženo vysokého komfortu maximálně úsporným způsobem.

Hlavní výhody Inteligentního domu

Efektivní využití alternativních zdrojů

Využití solárních panelů či tepelného čerpadla pro vytápění či ohřev TUV je dnes již poměrně časté, zejména v západní Evropě. Samotné využití alternativních zdrojů přispívá k úspornosti, a tedy ekologičnosti i ekonomičnosti vytápění, avšak bez řízení, které tyto zdroje reguluje, nejsou využity optimálně, takže se značná část získané energie vyplýtvá. Inteligentní systém řízení oproti tomu využívá zdroje energie skutečně optimálním způsobem – viz princip fungování inteligentního domu.

Inteligentní řízení spotřeby tepla

Rovněž využití termostatických hlavic a kotlů s programovatelným spínáním není žádnou novinkou. Tento způsob řízení tepla však zůstává na půli cesty. K nastavení různých teplot v různých místnostech domu je třeba oběhnout všechny radiátory a nastavit ventily, což vede k tomu, že většina uživatelů topí v domě stále, nebo vypne topení jen na noc. Programovatelné spínání kotle sice umožňuje vypnout kotel na noc nebo na víkend, kdy se v domě nebydlí, avšak opět nepříliš komfortním způsobem. Důsledkem nedokonalosti uvedených řešení je kromě nižšího komfortu i to, že se dům přetápí a dochází k plýtvání teplem a tedy i penězi.

Systém Inteligentní dům tyto nedostatky odstraňuje a dovádí řízení tepla k dokonalosti, neboť umožňuje na jednom místě nastavit různé režimy vytápění pro různé prostory a časy. Je tak např. možné nastavit, aby se v obývacím pokoji přes noc netopilo, ráno k snídani bylo zatopeno a přes den, až do příchodu ze zaměstnání či školy, bylo opět topení vypnuté. Rovněž lze snadno nastavit, aby se netopilo o víkendu, kdy v domě nikdo nebude, ale v neděli večer bylo v domě opět příjemně. Díky tomu, že řídící jednotku lze ovládat i vzdáleně, přes mobilní telefon, počítač či PDA, je možné např. při neplánovaném dřívějším návratu změnit režim vytápění na dálku.

Sledování zdrojů a spotřeby tepla

Systém Inteligentní dům měří a zaznamenává aktuální údaje o teplotách v jednotlivých místnostech, dodávkách tepla z jednotlivých zdrojů a případně i další informace (např. vlhkost vzduchu v místnosti). Tyto údaje lze posléze zobrazovat ve formě grafu, dále zpracovávat a vyhodnocovat. To poskytuje uživateli perfektní přehled o spotřebě a nákladech, umožňuje zjistit, kde dochází k největším ztrátám a provést cílené zateplení.

Komfort při řízení vytápění

Inteligentní dům šetří uživateli čas tím, že umožňuje nastavit takřka libovolný režim vytápění a integruje všechny ovládací prvky v jednom místě, takže v každodenním životě starost o topení prakticky odpadá. Vytápění v domě je navíc možné sledovat a regulovat přes internet prakticky odkudkoliv, z kanceláře, z chaty, z dovolené nebo třeba z automobilu.

Inteligentní dům

  • díky efektivnímu využití alternativních zdrojů šetří nejen přírodu, ale především peníze
  • přináší snížení provozních nákladů na vytápění a ohřev TUV o 7O %
  • umožňuje nastavit pro jednotlivé místnosti požadovanou teplotu pro konkrétní čas
  • ukazuje, kde dochází k největším ztrátám tepla a umožňuje tak provést cílené zateplení
  • díky dotacím od státu, které v současné době činí 30 % nákladů na zemní čerpadlo a 50 % na kolektory a ekonomičnosti systému je návratnost investice 5 – 7 let
  • omezuje produkování škodlivých spalin na minimum a šetří tak životní prostředí
  • nasazení tepelného čerpadla opravňuje uživatele k odběru levnější elektrické energie

Kontakt

ADP CZ, a.s.
Na Groši 1344/5a
102 00 Praha 10
tel: +420 607 776 734
e-mail: info@adp.cz