Alternativní zdroje energie

Jako „alternativní“ bývají označovány ty zdroje, které nezískávají energii spalováním fosilních paliv nebo termojadernou reakcí. Jejich základními znaky jsou ekologická šetrnost a obnovitelnost. Nejčastěji používanými alternativními zdroji energie jsou sluneční, větrná a vodní energie a biomasa.

Alternativní zdroje energie pro každého

Pod pojmem „alternativní zdroje energie“ si většina z nás stále ještě vybaví hlavně větrné či vodní elektrárny, rozlehlá pole solárních panelů a podobné obří projekty. Málokdo si však uvědomuje, že výhod alternativních zdrojů energie může dnes využít již téměř každý, neboť technologie dnes již dostoupily tak daleko, že jsou k dispozici relativně dostupná zařízení pro získávání čisté energie ve formě tepla, které lze zužitkovat pro vytápění administrativní budovy, rodinného domu, bazénu či ohřev TUV. Výhodou využití alternativních zdrojů energie v domácnosti není jen šetrnost k přírodě, nýbrž i ekonomická úspornost – alternativní zdroje jsou schopny dodávat teplo s podstatně nižšími náklady než klasické zdroje tepla – kotle. Tato výhoda navíc časem nabývá na váze, neboť ceny energií stále rostou a nejinak tomu bude i nadále.

K získávání tepla pro domácnost se nejlépe hodí solární panelytepelná čerpadla. Solární panely dokáží přeměňovat na teplo energii slunečního záření. Mnoho lidí se domnívá, že jejich využití je problematické, neboť většinu roku nefungují, protože je buď zima nebo zataženo. To však není pravda, neboť solární panely fungují i v zimě a dokáží využít i energii tzv. difusního (rozptýleného) světla, které je k dispozici i když je „zataženo“. Samotné nasazení solárních panelů umožňuje získat až 50 %?? energie potřebné k vytápění domu či ohřevu bazénu a náklady na získání energie jsou zhruba dvanáctkrát nižší než u klasických zdrojů. Tepelné čerpadlo získává energii z nízkopotenciálních zdrojů, země, vody či okolního vzduchu. Je schopno pracovat většinu roku, ale teplo, které z něj můžeme získat, je „jen“ přibližně třikrát levnější než teplo z tradičního zdroje. Je to způsobeno tím, že srdcem tepelného čerpadla je kompresor, který je třeba napájet elektrickou energií.

Nejčistší energie – žádná energie

Nejčistším a zároveň nejlevnějším zdrojem energie jsou ovšem úspory. Těch lze dosáhnout mnoha způsoby, ale nasazení inteligentního systému řízení patří mezi nejúčinnější. Tento systém totiž dokáže regulovat spotřebu tepla tak, aby se nikde zbytečně neplýtvalo a zároveň bylo zatopeno, když je to potřeba. To platí jak pro rodinné domy, tak i pro velké administrativní budovy, kde mohou být ztráty vzniklé zbytečným vytápěným nepotřebných prostor velmi vysoké. Inteligentní systém řízení navíc dokáže regulovat i zdroje tepla, díky čemuž využívá vždy tu energii, která je právě nejlevnější. Kromě toho pomáhá i při cíleném zateplování budov, neboť stále zaznamenává spotřebovanou energii a teploty v jednotlivých místnostech objektu, takže umožňuje přesně vyhodnotit, kde dochází k největším ztrátám.

Více informací o tomto systému naleznete v sekci „Inteligentní dům“

Kontakt

ADP CZ, a.s.
Na Groši 1344/5a
102 00 Praha 10
tel: +420 607 776 734
e-mail: info@adp.cz